ประกาศขยายเวลารายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (รถบรรทุกน้ำดับเพลิงฯ)

พิมพ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

เรื่อง ขยายเวลาการรายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ 10 ล้อ ปริมาตรบรรทุกน้ำไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)