ตราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก
      ตราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก มีความหมายดังนี้
      ๑. ภูเขา แสดงถึงลักษณะภูมิประเทศ และแหล่งที่อยู่อาศัยของชน พื้นเมืองชาวกะเหรี่ยงในตำบลยางหัก
      ๒. ต้นยาง แสดงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ในตำบลยางหัก
      ๓. แหล่งน้ำ แสดงถึงแหล่งน้ำที่มีอยู่ในตำบลที่หล่อเลี้ยงชีวิต ชาวตำบลยางหักThai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

รับเรื่องร้องทุกข์+e-service+Q&A


 


 

QR Code
อบต.ยางหัก


ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ


คำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


คำขอตัดกิ่งต้นไม้ในพื้นที่อบต.


แบบคำร้องขอใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

 

ลิขสิทธิ์ © 2556 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-588