ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
ตราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก      ตราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก มีความหมายดังนี้
      ๑. ภูเขา แสดงถึงลักษณะภูมิประเทศ และแหล่งที่อยู่อาศัยของชน พื้นเมืองชาวกะเหรี่ยงในตำบลยางหัก
      ๒. ต้นยาง แสดงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ในตำบลยางหัก
      ๓. แหล่งน้ำ แสดงถึงแหล่งน้ำที่มีอยู่ในตำบลที่หล่อเลี้ยงชีวิต ชาวตำบลยางหัก
ลิขสิทธิ์ 2556-57 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-588