ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.ยางหัก

สัญญาจ้าง

อีเมล พิมพ์ PDF

สัญญาจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยไทยประจัน (บริเวณประปาหมุ่ที่ ๓ หลังโรงเรียนท่ายาง) หมุ่ที่ ๓ บ้านท่ายาง

สัญญาจ้าง

อีเมล พิมพ์ PDF

สัญญาจ้างโครงการขุดลอกบ่อเก็บน้ำ(บริเวณประปาหมู่บ้าน หมุ่ที่ ๗) หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยศาลา

Attachments:
Download this file (สัญญา(ม ๗).pdf)สัญญา(ม ๗).pdf[ ]744 Kb

เปิดเผยราคากลาง

อีเมล พิมพ์ PDF


เปิดเผผยราคากลางโครงการขุดลอกบ่อเก็บน้ำ (บริเวณประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๗ ) หมุ่ที่ ๗ บ้านห้วยศาลา

เปิดเผยราคากลาง

อีเมล พิมพ์ PDF

เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยไทยประจัน (บริเวณประปาหมู่ที่ ๓ หลังโรงเรียนท่ายาง)หมุ่ที่ ๓

เปิดเผยราคากลาง

อีเมล พิมพ์ PDF

เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

หน้า 1 จาก 51


ลิขสิทธิ์ 2556-57 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-588