ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.ยางหัก

เปิดเผยราคากลาง

อีเมล พิมพ์ PDF

เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ๑๐ ล้อ บริมาตรบรรทุกน้ำไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Attachments:
Download this file (แบบ บก.06.pdf)แบบ บก.06.pdf[ ]63 Kb

ประกาศ

อีเมล พิมพ์ PDF

ร่างขอบเขตของงานฯ การจัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ๑๐ ล้อ ปริมาตรบรรทุกน้ำไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ

อีเมล พิมพ์ PDF

เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเปนกประสงค์ ๑๐ ล้อ ปริมาตรบรรทุกน้ำไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ๑๐ ล้อ ปริมาตรบรรทุกน้ำไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้าง

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการกำจัดวัชพืชพร้อมดินโคลนอ่างเก็บน้ำห้วยศาลา 1 ขนาดเนื้อที่ 32 ไร่ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 51,200 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 บ้านห้วยศาลา ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน้า 1 จาก 53


ลิขสิทธิ์ 2556-57 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-588