ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.ยางหัก

คำสั่งแต่งตั้งพนักงานรับผิดชอบส่วนราชการ

อีเมล พิมพ์ PDF

คำสั่งแต่งตั้งพนักงานรับผิดชอบภายในส่วนราชการ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 06 สิงหาคม 2020 เวลา 13:36 น.

ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ

การกำหนดสมัยประชุมสภาท้องถิ่นและการเรียกประชุมสภาท้องถิ่น

อีเมล พิมพ์ PDF

การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 06 สิงหาคม 2020 เวลา 12:17 น.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้าง ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร เขาหัวแกง หมู่ที่ ๓

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้าง ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร เขาหัวแกง หมู่ที่ ๓ บ้านท่ายาง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) อบต.ยางหัก

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) อบต.ยางหัก

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2020 เวลา 11:57 น.

หน้า 1 จาก 55


ลิขสิทธิ์ 2556-57 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-588