ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

เปิดเผยราคากลาง

อีเมล พิมพ์ PDF

เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกสระเก็บน้ำ ๕ ไร่ บ้านลานคา หมู่ที่ ๘ 


ลิขสิทธิ์ 2556-57 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-588