ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

สัญญาจ้าง

อีเมล พิมพ์ PDF

สัญญาจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยไทยประจัน (บริเวณประปาหมุ่ที่ ๓ หลังโรงเรียนท่ายาง) หมุ่ที่ ๓ บ้านท่ายาง


ลิขสิทธิ์ 2556-57 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-588