สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

ที่ตั้ง
     ตั้งอยู่เลขที่ 171 หมู่ที่ 3 บ้านท่ายาง ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี อยู่ห่าง จากที่ว่าการอำเภอปากท่อประมาณ 36 กิโลเมตรอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดราชบุรีประมาณ 60  กิโลเมตร

เนื้อที่
     เนื้อที่ประมาณ 297.72 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 186,057 ไร่ หมู่บ้านที่มีพื้นที่มากที่สุด คือ หมู่ 4 บ้านหินสี มีพื้นที่ 37,300 ไร่ และ หมู่ 8 บ้านลานคา มีพื้นที่น้อยที่สุด 22,170 ไร่

อาณาเขต
     ตำบลยางหัก มีอาณาเขตติดต่อตำบลอื่น ดังนี้
       ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ทุ่งหลวง และต.อ่างหิน อ.ปากท่อ
       ทิศใต้ ติดต่อ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
       ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ
       ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.บ้านบึง อ.บ้านคา

ลักษณะภูมิประเทศ
     ลักษณะภูมิประเทศตำบลยางหัก มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงต่ำสลับกันและเป็นที่ราบสูง มีลำห้วยสำคัญ ๘ สาย มีลำห้วย ดังนี้ ห้วยแม่ประจัน ห้วยพุกรูด ห้วยบ้านเก่า ห้วยพุม่วง ห้วยหินสี ห้วยพุไทร ห้วยพุกระถินและห้วยพุยาง พื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกและปศุสัตว์

จำนวนหมู่บ้าน
     องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก มีจำนวนหมู่บ้านในเขตปกครอง 8 หมู่บ้าน ดังนี้
              หมู่บ้าน  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
       บ้านวังปลาช่อน  นายเสาร์  สวัสดี
       บ้านตากแดด  นายเสน่ห์  แคนเพชร
       บ้านท่ายาง นายเที่ยง  ใจคม
       บ้านหินสี นายถวัลย์  ติ่งทอง    (กำนัน)
       บ้านไทยประจัน นายโสภณ  ชวนะลักขโณ
       บ้านยางคู่ นายมาโนช  ศรีจรงค์
       บ้านห้วยศาลา นายพนัส  โตจิ๋ว
       บ้านลานคา นายแดง  มาลา

ประชากร
     ตำบลยางหัก มีประชากรทั้งสิ้น 7,122 คน แยกเป็นชาย 3,701 คน หญิง 3,421 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 23 คน ต่อตารางกิโลเมตร
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2555  สำนักทะเบียน อำเภอปากท่อ)

Attachments:
Download this file (ข้อมูลพื้นฐาน ปี 58 cat.doc)ข้อมูลพื้นฐาน อบต.ยางหัก ปี 2558[ข้อมูลพื้นฐาน อบต.ยางหัก ปี 2558 ]2619 Kb
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

รับเรื่องร้องทุกข์+e-service+Q&A


 


 

QR Code
อบต.ยางหัก


ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ


คำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


คำขอตัดกิ่งต้นไม้ในพื้นที่อบต.


แบบคำร้องขอใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

 

ลิขสิทธิ์ © 2556 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-588