ข้อมูลอื่น ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

ทรัพยากรธรรมชาติ
       น้ำตกไทยประจัน  อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน
       ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี และป่าพุยาง-พุสามซ้อน

มวลชนจัดตั้ง
       อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   70  คน
       ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)     1  กลุ่ม
       สภาเด็กและเยาวชน   25  คน
       กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  
       กลุ่มอาชีพ     4  กลุ่ม
       อาสาสมัครตำรวจชุมชน   30  คน
       อาสาสมัครสาธารณสุข 173  คน
       อาสาสมัครควบคุมไฟป่า   14  คน
       ชมรมผู้สูงอายุ 510  คน
       กลุ่มผู้ใช้น้ำ  6  กลุ่ม 500  คนThai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

รับเรื่องร้องทุกข์+e-service+Q&A


 


 

QR Code
อบต.ยางหัก


ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ


คำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


คำขอตัดกิ่งต้นไม้ในพื้นที่อบต.


แบบคำร้องขอใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

 

ลิขสิทธิ์ © 2556 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-588