ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

นายวินัย  สิทธิวิไล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลังงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานการเงินและบัญชี
 
alt
- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
alt
- ว่าง -
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวชุติมา  ชื่นกรมรักษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
alt
นางสาวสมคิด  ภูมิมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
alt
นางสาวช่อผกา  โอฬาลึก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
 
alt
นางสาวบังอร  กิ่งเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  งานธุรการ  
  alt
นางสาวหฤทัย  ทองกอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  


ลิขสิทธิ์ 2556-57 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-588