ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

alt
นายวสันต์  เชือนเชื้อ
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง


งานก่อสร้าง งานออกแบบ
และควบคุมอาคาร
 

 

 

alt
นายวสันต์  เชือนเชื้อ
นายช่างโยธาชำนาญงาน


alt
นายสมพงษ์  จุมพล
ผู้ช่วยช่างโยธา


alt
นายนนทชัย กล่ำทอง
จ้างเหมาบริการ
(พนักงานขับรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า)
  alt
นายพงษ์ศักดิ์ ประเสริฐศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


alt
นายสุขุม ทองกอก
คนงานทั่วไป (ช่างเขียนแบบ)


alt
นายณัฐพงษ์  บุญอินทร์
คนงานทั่วไป
(ช่างไฟฟ้า)
ลิขสิทธิ์ 2556-57 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-588