ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก
นายกอบต.
นายเสน่ห์  แคนเพ็ชร
นายกอบต.ยางหัก
 
นายเชาว์ กล้าหาญ
รองนายกอบต.
 
นายกวี  ชุ่มจันทร์
รองนายกอบต.
นางสาวเบญจวรรณ  โตจิ๋ว
เลขานุการนายกอบต.


ลิขสิทธิ์ 2556-57 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-588