ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก
นายกอบต.
นายบุญยิ่ง  สินมงคล
ประธานสภาอบต.ยางหัก
นายสุชาติ  ฉัตรมงคล
รองประธานสภาอบต.
 
นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  พรมสุวรรณ์
เลขานุการสภาอบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก
 
สมาชิกสภาอบต.
นายสมบัติ  จันทร
             สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
 
สมาชิกสภาอบต.
นางเนาวรัตน์  ทองกอก
        สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
 
 
   
สมาชิกสภาอบต.
นายวันชัย  ทองกอก
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
 
สมาชิกสภาอบต.
นายจันทร์  ทองหวี
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาอบต.
นายโน้ม  กล่ำทอง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
 
สมาชิกสภาอบต.
นายคำนึง  เที่ยงตรง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาอบต.
นายปัญญา  บรรดาศักดิ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
 
สมาชิกสภาอบต.
นายมานพ  ศรีจรงค์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
สมาชิกสภาอบต.
นายเสกสรรค์  สุคทิน
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
 
สมาชิกสภาอบต.
ร.ต.สละ  หอมบุปผา
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาอบต.
นายวิชาญ  ธงไชย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8
 
สมาชิกสภาอบต.
นายเนียน  เอี่ยมอาจ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8

 


ลิขสิทธิ์ 2556-57 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-588