การรับสมัคร แก้ไข ยกเลิก เป็นร้านค้าก๊าซ เพื่อรับชำระเงินจากการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร้านค้าก๊าซหุงต้มในพื้นที่ ที่ประสงค์ขอสมัครแก้ไข ยกเลิก เป็นร้านค้าก๊าซ เพื่อรับชำระเงินจากการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ โดยให้กรอกแบบฟอร์ม ส่งได้ที่สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดตามสิ่งทีส่งมาด้วย

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

รับเรื่องร้องทุกข์+e-service+Q&A


 


 

QR Code
อบต.ยางหัก


ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ


คำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


คำขอตัดกิ่งต้นไม้ในพื้นที่อบต.


แบบคำร้องขอใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

 

ลิขสิทธิ์ © 2556 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-588