ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ระบบจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
181 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครั้งที่ 3 อบต.ยางหัก 379
182 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่2 อบต.ยางหัก 416
183 โครงการก่อสร้าง ศพด. อบต.ยางหัก 382
184 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังทีีชำรุด หมู่ที่ ๓,๔ และ ๖ อบต.ยางหัก 211
185 ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง อบต.ยางหัก 240
186 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ยางหัก 474
187 โครงการก่อสร้าง ศพด.หมู่3 อบต.ยางหัก 379
188 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.ยางหัก 330
189 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.3 อบต.ยางหัก 260
190 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.2 อบต.ยางหัก 185
191 สอบราคาซื้อวัสดุทางการศึกษา ประจำปี 2557 อบต.ยางหัก 222
192 โครงการขยายเขตท่อน้ำประปาหมู่บ้าน ม.8 อบต.ยางหัก 258
193 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.6 อบต.ยางหัก 238
194 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.1 อบต.ยางหัก 229
195 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อบต.ยางหัก 377
196 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อบต.ยางหัก 377
197 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อบต.ยางหัก 251
198 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อบต.ยางหัก 257
199 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อบต.ยางหัก 252
200 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อบต.ยางหัก 353
201 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อบต.ยางหัก 277
202 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อบต.ยางหัก 294
203 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อบต.ยางหัก 236
204 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อบต.ยางหัก 256
205 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางห้ก อบต.ยางหัก 265
206 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อบต.ยางหัก 302
207 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อบต.ยางหัก 293
208 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อบต.ยางหัก 330
209 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อบต.ยางหัก 277
210 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อบต.ยางหัก 326

หน้า 7 จาก 8


ลิขสิทธิ์ 2556-57 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-588