ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ยางหัก

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
211 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางหักหมู่ที่ 3 บ้านท่ายาง กองคลัง 303
212 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ กองคลัง 312
213 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ กองคลัง 183
214 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ กองคลัง 240
215 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ กองคลัง 197
216 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ กองคลัง 234
217 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ กองคลัง 331
218 เปิดเผยราคากลาง กองคลัง 218
219 เปิดเผยราคากลาง กองคลัง 239
220 เปิดเผยราคากลาง กองคลัง 372
221 เปิดเผยราคากลาง กองคลัง 241
222 เปิดเผยราคากลาง กองคลัง 165
223 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ กองคลัง 125
224 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 กองคลัง 252
225 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3,4,6 กองคลัง 290
226 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 กองคลัง 236
227 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ฯ กองคลัง 307
228 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุฯ กองคลัง 290
229 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 กองคลัง 297
230 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3,4,6 กองคลัง 317
231 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 กองคลัง 309
232 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3,4,6 จำนวน 4 จุด กองคลัง 321
233 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 จำนวน 7 จุด กองคลัง 227
234 โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 จำนวน 2 จุด กองคลัง 252
235 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ กองคลัง 159
236 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 กองคลัง 338
237 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 กองคลัง 253
238 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 กองคลัง 326
239 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองคลัง 365
240 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ กองคลัง 192
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

รับเรื่องร้องทุกข์+e-service+Q&A


 


 

QR Code
อบต.ยางหัก


ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ


คำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


คำขอตัดกิ่งต้นไม้ในพื้นที่อบต.


แบบคำร้องขอใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

 

ลิขสิทธิ์ © 2556 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-588