ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ยางหัก

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
241 เปิดเผยราคากลาง กองคลัง 417
242 เปิดเผยราคากลาง กองคลัง 287
243 เปิดเผยราคากลาง กองคลัง 175
244 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ กองคลัง 170
245 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 กองคลัง 264
246 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3,4,6 กองคลัง 335
247 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 กองคลัง 283
248 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ฯ กองคลัง 341
249 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุฯ กองคลัง 300
250 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 กองคลัง 305
251 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3,4,6 กองคลัง 359
252 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 กองคลัง 358
253 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3,4,6 จำนวน 4 จุด กองคลัง 361
254 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 จำนวน 7 จุด กองคลัง 271
255 โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 จำนวน 2 จุด กองคลัง 290
256 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ กองคลัง 201
257 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 กองคลัง 377
258 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 กองคลัง 289
259 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 กองคลัง 358
260 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองคลัง 404
261 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ กองคลัง 237
262 จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) กองคลัง 444
263 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 อบต.ยางหัก 308
264 โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก หมู่ที่ 3 กองคลัง 286
265 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ลาน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 กองคลัง 265
266 โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยศาลา หมู่ที่ 7 กองคลัง 290
267 โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านยางคู่ หมู่ที่ 6 กองคลัง 490
268 โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ลำห้วยบ้านวังปลาช่อน หมู่ที่ 1 กองคลัง 583
269 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยครูอ้อน หมู่ที่ 7 กองคลัง 477
270 โครงการก่อสร้างถนนผิวจาจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดาวเรือง หมู่ที่ 2 กองคลัง 343
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

รับเรื่องร้องทุกข์+e-service+Q&A


 


 

QR Code
อบต.ยางหัก


ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ


คำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


คำขอตัดกิ่งต้นไม้ในพื้นที่อบต.


แบบคำร้องขอใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

 

ลิขสิทธิ์ © 2556 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-588