ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ยางหัก

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
271 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอบสมบูรณ์ทรัพย์ หมู่ที่ 2 กองคลัง 344
272 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง 277
273 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง 282
274 รายงานผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแสนสุข หมู่ที่ 7 กองคลัง 211
275 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อนามัย-อ่างเก็บน้ำพุไทร ม.1 กองคลัง 305
276 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแสนสุข หมู่ที่ 7 กองคลัง 218
277 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ๑๐ ล้อ กองคลัง 297
278 โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านนายปิยะ พร้อมขยายเขตประปา หมูที่8 กองคลัง 257
279 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง 266
280 การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง 275
281 ประกาศเปิดเผยข้อมูลประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ๑๐ ล้อ กองคลัง 421
282 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ กองคลัง 232
283 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 กองคลัง 213
284 โครงการก่อสร้างโรงเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก หมู่ที่ 3 กองคลัง 390
285 โครงการย้ายหอถัง หมู่ที่ 8 กองคลัง 330
286 โครงการขยายเขตประปาจากวัดลานคา-บ้านนายแก้ว ต่วนศิริ หมู่ที่ 8 กองคลัง 339
287 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาแก่น หมู่ที่ 7 กองคลัง 255
288 โครงการขุดลอกลำห้วยพุปะหัง บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยศาลา ถึงสุสานสีตะศาลา หมู่ที่ 7 กองคลัง 312
289 โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ม.3 กองคลัง 822
290 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองหลวง-บ้านลุงบัว หมู่ที่ 6 กองคลัง 314
291 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(กล้องโทรทัศน์วงจรปิด) กองคลัง 289
292 ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคา กองคลัง 134
293 โครงการก่อสร้างเสาธงหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 กองคลัง 1021
294 โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 5 กองคลัง 332
295 โครงการติดตั้งถังเก็บน้ำกลางหมู่บ้าน กองคลัง 322
296 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) กองคลัง 644
297 โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยยาง-ห้วยยางมัว หมู่ที่ 3 กองคลัง 315
298 โครงการปรับปรุงถนนสายเขาหัวเราะ หมู่ที่ 3 กองคลัง 337
299 โครงการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก กองคลัง 424
300 ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 กองคลัง 346
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

รับเรื่องร้องทุกข์+e-service+Q&A


 


 

QR Code
อบต.ยางหัก


ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ


คำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


คำขอตัดกิ่งต้นไม้ในพื้นที่อบต.


แบบคำร้องขอใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

 

ลิขสิทธิ์ © 2556 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-588