ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ระบบจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา กองคลัง 7
32 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา กองคลัง 7
33 เปิดเผยราคากลาง กองคลัง 23
34 เปิดเผยราคากลาง กองคลัง 10
35 ประกาศตรวจรับงาน กองคลัง 70
36 สัญญาจ้าง กองคลัง 93
37 สัญญาจ้าง กองคลัง 359
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กองคลัง 78
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กองคลัง 56
40 เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง 88
41 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กองคลัง 39
42 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา กองคลัง 116
43 ขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ DLTV กองคลัง 790
44 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง DLTV กองคลัง 37
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ กองคลัง 34
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พศ.๒๕๖๑ กองคลัง 38
47 สรุปผลการดำเนินการจัดื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ กองคลัง 78
48 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา กองคลัง 94
49 ประกาศ กองคลัง 107
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ กองคลัง 58
51 เปิดเผยราคากลาง กองคลัง 98
52 เผยแพร่แผนจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2561 กองคลัง 128
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ กองคลัง 77
54 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางหักหมู่ที่ 3 บ้านท่ายาง กองคลัง 130
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ กองคลัง 58
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ กองคลัง 54
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ กองคลัง 71
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ กองคลัง 64
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ กองคลัง 89
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ กองคลัง 146

หน้า 2 จาก 8


ลิขสิทธิ์ 2556-57 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-588