ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ยางหัก

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยแสนสุข หมู่ที่ 7 บ้านห้วยศาลา ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 252
62 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอนามัย-อ่างเก็บน้ำพุไทร (ช่วงที่ 2) หมุ่ที่ 1 บ้านวังปลาช่อน ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี กองคลัง 424
63 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยแสนสุข หมู่ที่ 7 บ้านห้วยศาลา ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี กองคลัง 254
64 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตะเคียนสูง หมู่ที่ 3 บ้านท่ายาง ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 299
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 กองคลัง 276
66 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตะเคียนสูง หมู่ที 3 บ้านท่ายาง ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี กองคลัง 284
67 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565) กองคลัง 321
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 กองคลัง 290
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 กองคลัง 168
70 ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เขตตำบลยางหัก แบบกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร พร้อมโคมไฟ HPS ขนาด 150 วัตต์ จำนวน 150 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก กองคลัง 150
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบที่ทำการ อบต.ยางหัก ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี กองคลัง 273
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 กองคลัง 167
73 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ) กองคลัง 123
74 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค. 64) กองคลัง 114
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 กองคลัง 143
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 กองคลัง 162
77 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ) กองคลัง 207
78 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ) กองคลัง 175
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 กองคลัง 122
80 ประกาศขยายเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เขตตำบลยางหัก ฯลฯ กองคลัง 156
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 กองคลัง 134
82 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 64) กองคลัง 406
83 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองคลัง 150
84 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เขตตำบลยางหักฯ กองคลัง 191
85 ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว) กองคลัง 181
86 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวฯ) กองคลัง 145
87 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ 10 ล้อฯ กองคลัง 169
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 กองคลัง 175
89 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ.2565) กองคลัง 265
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ 10 ล้อฯ โดยวิธีคัดเลือก กองคลัง 162
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

รับเรื่องร้องทุกข์+e-service+Q&A


 


 

QR Code
อบต.ยางหัก


ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ


คำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


คำขอตัดกิ่งต้นไม้ในพื้นที่อบต.


แบบคำร้องขอใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

 

ลิขสิทธิ์ © 2556 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-588