ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ระบบจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 เปิดเผยราคากลาง กองคลัง 109
62 เปิดเผยราคากลาง กองคลัง 116
63 เปิดเผยราคากลาง กองคลัง 135
64 เปิดเผยราคากลาง กองคลัง 132
65 เปิดเผยราคากลาง กองคลัง 32
66 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ กองคลัง 34
67 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 กองคลัง 137
68 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3,4,6 กองคลัง 172
69 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 กองคลัง 136
70 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ฯ กองคลัง 129
71 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุฯ กองคลัง 159
72 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 กองคลัง 171
73 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3,4,6 กองคลัง 156
74 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 กองคลัง 165
75 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3,4,6 จำนวน 4 จุด กองคลัง 182
76 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 จำนวน 7 จุด กองคลัง 119
77 โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 จำนวน 2 จุด กองคลัง 145
78 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ กองคลัง 53
79 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 กองคลัง 80
80 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 กองคลัง 111
81 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 กองคลัง 182
82 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองคลัง 172
83 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ กองคลัง 60
84 จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) กองคลัง 212
85 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 อบต.ยางหัก 108
86 โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก หมู่ที่ 3 กองคลัง 129
87 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ลาน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 กองคลัง 123
88 โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยศาลา หมู่ที่ 7 กองคลัง 144
89 โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านยางคู่ หมู่ที่ 6 กองคลัง 164
90 โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ลำห้วยบ้านวังปลาช่อน หมู่ที่ 1 กองคลัง 211

หน้า 3 จาก 8


ลิขสิทธิ์ 2556-57 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-588