ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อบต.ยางหัก

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สราวรรณ เจริญกุล 10
2 รายงานผลการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา สราวรรณ เจริญกุล 25
3 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 สราวรรณ เจริญกุล 33
4 รายผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ภคพร ฤทธิ์ล้ำ 22
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566รอบ 12 เดือน ภคพร ฤทธิ์ล้ำ 25
6 การติดตามถังขยะเปียก ประจำปี 2567 ณัฐฐิมณฐ์ ธนศิระกุล 28
7 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ภคพร ฤทธิ์ล้ำ 42
8 ทะเบียนควบคุมเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ อบต.ยางหัก 24
9 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ภคพร ฤทธิ์ล้ำ 152
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน สราวรรณ เจริญกุล 160
11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน สราวรรณ เจริญกุล 60
12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ อบต.ยางหัก 93
13 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ อบต.ยางหัก 91
14 การมีส่วนร่วมของประชาชน ภคพร ฤทธิ์ล้ำ 110
15 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2566 ภคพร ฤทธิ์ล้ำ 45
16 รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 ภคพร ฤทธิ์ล้ำ 66
17 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส สราวรรณ เจริญกุล 175
18 รายงานผลการดำเนินงานปฏิบัติการป้องกัน สราวรรณ เจริญกุล 56
19 รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ. 2565 อบต.ยางหัก 41
20 การกำหนดสมัยประชุมสภาท้องถิ่นและการเรียกประชุมสภาท้องถิ่น ภคพร ฤทธิ์ล้ำ 140
21 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) อบต.ยางหัก ภคพร ฤทธิ์ล้ำ 157
22 รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ นางภคพร ฤทธิ์ล้ำ 525

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

รับเรื่องร้องทุกข์+e-service+Q&A


 


 

QR Code
อบต.ยางหัก


ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ


คำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


คำขอตัดกิ่งต้นไม้ในพื้นที่อบต.


แบบคำร้องขอใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

 

ลิขสิทธิ์ © 2556 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-588