รายงานทางการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองคลัง 41
2 รายงานแสดงผลการตำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 กองคลัง 42
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 กองคลัง 85
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ 2566 กองคลัง 150
5 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองคลัง 156
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 กองคลัง 148
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองคลัง 164
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 กองคลัง 139
9 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองคลัง 245
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองคลัง 172
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองคลัง 157
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (เมษายน - มิถุนายน) 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 น.ส.บังอร กิ่งเพชร 169
13 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองคลัง 243
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ตุลาคม - ธันวาคม) 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 น.ส.บังอร กิ่งเพชร 188
15 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาส ไตรมาสที่3 น.ส.บังอร กิ่งเพชร 193
16 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 น.ส.บังอร กิ่งเพชร 162
17 งบการเงินอบต.ยางหักปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อบต.ยางหัก 585
18 งบการเงินอบต.ยางหักปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อบต.ยางหัก 420
19 งบทดลองและงบเงินรับ-จ่าย กรกฎาคม2557 อบต.ยางหัก 491
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อบต.ยางหัก 458
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อบต.ยางหัก 507
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อบต.ยางหัก 463
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อบต.ยางหัก 447
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อบต.ยางหัก 495
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อบต.ยางหัก 438
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อบต.ยางหัก 440
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 56 อบต.ยางหัก 840

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

รับเรื่องร้องทุกข์+e-service+Q&A


 


 

QR Code
อบต.ยางหัก


ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ


คำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


คำขอตัดกิ่งต้นไม้ในพื้นที่อบต.


แบบคำร้องขอใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

 

ลิขสิทธิ์ © 2556 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-588