ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหักจัดกิจกรรม "MOI Waste Bank Week" ณัฐฐิมณฐ์ ธนศิระกุล 38
2 o25. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ภคพร ฤทธิ์ล้ำ 42
3 o28 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย N0 Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำนักปลัด 35
4 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำนักปลัด 17
5 สถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักปลัด 61
6 การสร้างวัฒนธรรม No gift policy ภคพร ฤทธิ์ล้ำ 31
7 กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปี 2567 สราวรรณ เจริญกุล 57
8 ประชาสัมพันธ์ งานลอยกระทงประจำปี 2566 ภคพร ฤทธิ์ล้ำ 333
9 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภคพร ฤทธิ์ล้ำ 57
10 ประกาศ รับสมัคร อปพร. ประจำปี 2566 วุฒิชัย 86
11 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน อบต. ยางหัก สำนักปลัด 64
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 86
13 ประกาศ เรื่องการกำหนดสมัยการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 อบต.ยางหัก 74
14 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อบต.ยางหัก 62
15 การรับสมัคร แก้ไข ยกเลิก เป็นร้านค้าก๊าซ เพื่อรับชำระเงินจากการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ นายพงษ์ศักดิ์ ประเสริฐศรี 83
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก เรื่อง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 นายพงษ์ศักดิ์ ประเสริฐศรี 94
17 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566 ณัฐฐิมณฐ์ ธนศิระกุล 113
18 นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุน นายพงษ์ศักดิ์ ประเสริฐศรี 80
19 ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ปีการศึกษา ๒๕๖๖ นางสาวประภัสสร ยิ้มย่อง 94
20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ชมพูนุท ดวงโต 105
21 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่4) พ.ศ.2566-2570 ของ อบจ.ราชบุรี นายพงษ์ศักดิ์ ประเสริฐศรี 85
22 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ชมพูนุท ดวงโต 97
23 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ชมพูนุท ดวงโต 113
24 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ชมพูนุท ดวงโต 131
25 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ชมพูนุท ดวงโต 165
26 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณัฐฐิมณฐ์ ธนศิระกุล 123
27 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565 นายพงษ์ศักดิ์ ประเสริฐศรี 110
28 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ชมพูนุท ดวงโต 110
29 การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก 111
30 การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ภคพร ฤทธิ์ล้ำ 105

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

รับเรื่องร้องทุกข์+e-service+Q&A


 


 

QR Code
อบต.ยางหัก


ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ


คำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


คำขอตัดกิ่งต้นไม้ในพื้นที่อบต.


แบบคำร้องขอใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

 

ลิขสิทธิ์ © 2556 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-588