Breadcrumbs

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่4) พ.ศ.2566-2570 ของ อบจ.ราชบุรี นายพงษ์ศักดิ์ ประเสริฐศรี 2
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ชมพูนุท ดวงโต 4
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ชมพูนุท ดวงโต 23
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ชมพูนุท ดวงโต 42
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ชมพูนุท ดวงโต 39
6 แนวทางปฏิบัติขั้นตอนและหลักเกณฑ์การขออนุญาตจัดกิจกรรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน นายพงษ์ศักดิ์ ประเสริฐศรี 15
7 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลงเพื่อสร้างการรับรู้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด นายพงษ์ศักดิ์ ประเสริฐศรี 6
8 กรมสุขภาพจิตได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต นายพงษ์ศักดิ์ ประเสริฐศรี 39
9 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจออนไลน์ เรื่องการรับรู้ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย นายพงษ์ศักดิ์ ประเสริฐศรี 14
10 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณัฐฐิมณฐ์ ธนศิระกุล 46
11 ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด นายพงษ์ศักดิ์ ประเสริฐศรี 20
12 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565 นายพงษ์ศักดิ์ ประเสริฐศรี 15
13 การขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับนโยบายการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายพงษ์ศักดิ์ ประเสริฐศรี 24
14 การประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566-2570 ของ อบจ.ราชบุรี นายพงษ์ศักดิ์ ประเสริฐศรี 46
15 การประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ของ อบจ.ราชบุรี ครั้งที่ 2/2565 นายพงษ์ศักดิ์ ประเสริฐศรี 45
16 ่ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565 นายพงษ์ศักดิ์ ประเสริฐศรี 26
17 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ชมพูนุท ดวงโต 29
18 การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก 20
19 การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ภคพร ฤทธิ์ล้ำ 21
20 คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภา อบต.ยางหัก ภคพร ฤทธิ์ล้ำ 85
21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) ชมพูนุท ดวงโต 539
22 การประกาศใช้แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายพงษ์ศักดิ์ ประเสริฐศรี 44
23 การประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ นายพงษ์ศักดิ์ ประเสริฐศรี 29
24 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๖) ประกาศลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายพงษ์ศักดิ์ ประเสริฐศรี 27
25 การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ชมพูนุท ดวงโต 47
26 การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นายพงษ์ศักดิ์ ประเสริฐศรี 23
27 ขอแจ้งปรับขั้นตอนการประเมินสถานประกอบการ ระบบ Thai Stop Covid Plus นายพงษ์ศักดิ์ ประเสริฐศรี 28
28 ตัวอย่างร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้อองถิ่น พ.ศ.... นายพงษ์ศักดิ์ ประเสริฐศรี 151
29 ประกาศกรมทางหลวง ภคพร ฤทธิ์ล้ำ 76
30 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ภคพร ฤทธิ์ล้ำ 35

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้68
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้87
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้604
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว492
mod_vvisit_counterเดือนนี้3410
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4108
mod_vvisit_counterทั้งหมด155794

We have: 14 guests online
IP: 3.236.138.35
วันนี้: ม.ค. 27, 2023


  

QR Code
อบต.ยางหัก


ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ


คำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


คำขอตัดกิ่งต้นไม้ในพื้นที่อบต.


แบบคำร้องขอใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

ลิขสิทธิ์ © 2556 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-588