ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก


 

ปลัดอบต.
นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ พรมสุวรรณ์
ปลัดอบต.ยางหัก

 
 
นายวินัย  สิทธิวิไล
รองปลัดอบต.ยางหัก

# รายการหัวเรื่อง
1 บุคลากรกองคลัง
2 บุคลากรกองช่าง
3 บุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ลิขสิทธิ์ 2556-57 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-588