คำสั่งการบริหารงานบุคคล

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร อบต.ยางหัก 66
2 การพัฒนาบุคลากร อบต.ยางหัก 66
3 แนวปฏิบัติ Do's & Don'ts ภคพร ฤทธิ์ล้ำ 211
4 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณัฐฐิมณฐ์ ธนศิระกุล 86
5 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง รอบการประเมินที่ ๑ และ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณัฐฐิมณฐ์ ธนศิระกุล 104
6 ประกาศ เรื่องการกำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณัฐฐิมณฐ์ ธนศิระกุล 149
7 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแล ควบคุม บำรุงรักษา การใช้รถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณัฐฐิมณฐ์ ธนศิระกุล 516
8 คำสั่งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณัฐฐิมณฐ์ ธนศิระกุล 56
9 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในระดับองค์กร ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ชมพูนุท ดวงโต 89
10 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลการใช้รถส่วนกลาง ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ชมพูนุท ดวงโต 342

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

รับเรื่องร้องทุกข์+e-service+Q&A


 


 

QR Code
อบต.ยางหัก


ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ


คำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


คำขอตัดกิ่งต้นไม้ในพื้นที่อบต.


แบบคำร้องขอใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

 

ลิขสิทธิ์ © 2556 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-588