ประกาศยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก สรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

alt

ประกาศราคากลาง

การเผยแพร่ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVER LAY) สายหมู่บ้านท่ายาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๓ บ้านท่ายาง ตำบลยางหัก อำเภอ ปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามแบบ อบต.กำหนด

 

ประกาศราคากลาง

การเผยแพร่ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก สายตากแดด-เขาตกน้ำ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๒ บ้านตากแดด ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามแบบ อบต.กำหนด

 

ประกาศรับสมัครพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

ประกาศรับสมัครพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

ประกาศราคากลาง

การเผยแพร่ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVER LAY) ซอยบ้านหินสี ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๒๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๕ ตารางเมตร หมู่ที่ ๔ บ้านหินสี ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ตามแบบ อบต.กำหนด

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

รับเรื่องร้องทุกข์+e-service+Q&A


 

คุณพึงพอใจ อบต.ยางหัก ด้านใด


 

QR Code
อบต.ยางหัก


ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ


คำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


คำขอตัดกิ่งต้นไม้ในพื้นที่อบต.


แบบคำร้องขอใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

 

ลิขสิทธิ์ © 2556 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-588