ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.ยางหัก

เปิดเผยราคากลาง

อีเมล พิมพ์ PDF

เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำลำห้วยวังปลาช่อน หมู่ที่่ 1 ตำบลยางหัก

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562

การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2019 เวลา 13:28 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

อีเมล พิมพ์ PDF
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

หน้า 8 จาก 51


ลิขสิทธิ์ 2556-57 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-588