คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน

ที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย รพ.สต.บ้านไทยประจัน หมู่ที่ ๕ บ้านไทยประจัน ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบอบแห้งพลังงงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๖ x ๘.๒ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก กทอ.๖๕-๐๗-๐๘๗๔ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง

การเผยแพร่ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการระบบอบแห้งพลังงงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๖ x ๘.๒ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก กทอ.๖๕-๐๗-๐๘๗๔ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน

กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน

Attachments:
Download this file (กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔)กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔[ ]54 Kb
Download this file (กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ)กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ[ ]339 Kb
Download this file (กฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๓.pdf)กฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๓.pdf[ ]156 Kb
Download this file (กฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งในเทศบาล พ.ศ.2563.pdf)กฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งในเทศบาล พ.ศ.2563.pdf[ ]153 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.2560.pdf)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.2560.pdf[ ]286 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติการเข้าเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565.pdf)พระราชบัญญัติการเข้าเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565.pdf[ ]189 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น-พ.ศ.2545.pdf)พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น-พ.ศ.2545.pdf[ ]211 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐.pdf)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐.pdf[ ]119 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542.pdf)พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542.pdf[ ]1518 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม-พ.ศ.2562.pdf)พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม-พ.ศ.2562.pdf[ ]168 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. )พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. [ ]365 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2640 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.)พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2640 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.[ ]259 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒.PDF)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒.PDF[ ]354 Kb
Download this file (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓[ ]102 Kb
Download this file (ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒)ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒[ ]80 Kb
Download this file (ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน.pdf)ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน.pdf[ ]519 Kb
Download this file (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ.pdf)ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ.pdf[ ]3225 Kb
Download this file (หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ)หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ[ ]577 Kb

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้58
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้95
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้58
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว863
mod_vvisit_counterเดือนนี้265
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4602
mod_vvisit_counterทั้งหมด179324

We have: 6 guests online
IP: 3.231.217.107
วันนี้: มิ.ย. 03, 2023


 

รับเรื่องร้องทุกข์+eservice+Q&A


 

คุณพึงพอใจ อบต.ยางหัก ด้านใด


 

QR Code
อบต.ยางหัก


ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ


คำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


คำขอตัดกิ่งต้นไม้ในพื้นที่อบต.


แบบคำร้องขอใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

 

ลิขสิทธิ์ © 2556 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-588