ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

แผ่นพับ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

alt

alt

ประกาศ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง (Asphaltic Concrete) สายวัดไทรงาม - ตากแดด ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๓๓๖ ตารางเมตร หมู่ที่ ๒ บ้านตากแดด อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปี 2567

เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก นำโดย นายณฐพล อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ให้แก่คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดทุกคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจ ด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ให้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม มีเกียรติและศักดิ์ศรี ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ก่อเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติ

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

alt

alt

alt

alt

รายงานการสรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566

รายงานการสรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

alt

การสร้างวัฒนธรรม No gift policy

No Gift Policy องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

alt

 

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

รับเรื่องร้องทุกข์+e-service+Q&A


 

คุณพึงพอใจ อบต.ยางหัก ด้านใด


 

QR Code
อบต.ยางหัก


ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ


คำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


คำขอตัดกิ่งต้นไม้ในพื้นที่อบต.


แบบคำร้องขอใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

 

ลิขสิทธิ์ © 2556 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-588